Dit betreft nog een test-fase, dat wil zeggen dat ik nog NIET kan garanderen dat de bovenstaande recepten daadwerkelijk nut hebben als sportdrank.

Een test kent natuurlijk proefpersonen.
Aan de personen aan wie ik mijn sportdrank aangeboden heb, vraag ik je EERLIJKE mening over de door jou geteste sportdrank.